Ontstaan


In 2005 is een begin gemaakt vanuit de afdeling fysiotherapie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen met het opzetten van een netwerk van fysiotherapeuten in Nijmegen en omgeving. Als specialisatie hebben deze fysiotherapeuten de cli�?«nt met een centraal neurologische aandoening (focus op CVA). In eerste instantie was het doel een geschikte verwijslijst te ontwikkelen van fysiotherapeuten (in 1ste, 2de en 3de lijn) met voldoende kennis en kunde op dit gebied.

Alle praktijken en instellingen in de omgeving zijn aangeschreven en er is ge�?¯nventariseerd of er interesse is voor het deelnemen aan een netwerk. Uit de grote groep zijn een aantal contactadressen ontstaan waar we een netwerk mee hebben gevormd. De insteek op dit moment is monodisciplinair, maar we hopen zeker in de toekomst ons netwerk uit te breiden naar multidisciplinair.

Als groep komen we 5 keer per jaar bijeen en tijdens deze bijeenkomsten zijn we bezig met scholing (extern of intern), het uitwisselen van praktijkervaring, het opzetten van richtlijnen m.b.t. klinimetrie, registratieformulieren enz. Deze scholing en praktijkavonden worden opgezet door de stuurgroep van het netwerk.